How altus looks like on a tablet

Aile ve Ahlaki Dejenerasyon Çalıştayı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Saadet Partisi ve Kent Araştırmaları Enstitüsü paydaşları ile 17 Aralık 2016 Cumartesi günü birçok aydın, akademisyen, bürokrat ve siyasilerin katılımı ile "Aile ve Ahlaki Dejenerasyon" temalı bir çalıştay gerçekleştirdi.


ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi]Saadet Partisi ve Kent Araştırmaları Enstitüsü paydaşları ile 17 Aralık 2016 Cumartesi günü birçok aydın, akademisyen, bürokrat ve siyasilerin katılımı ile "Aile ve Ahlaki Dejenerasyon" temalı bir çalıştay gerçekleştirdi.

 

Konu Başlıkları

1.      Küreselleşme Etkisinde Kültürel Kod ve Medeniyet Algısı

a.       Dayatılan Kadın Algısı ve Aile Biçimi

i.      TV ve Medya Alışkanlıkları

·         Sinema, Dizi, Eğlence, Reklam, Evlilik/Kadın Programları vs.

·         Müzik

ii.      Sosyal Medya / Sanal Dünya

b.       Batı Aile Yaşam Tarzına Özenti

c.       Bireyselleşme / Yalnızlaşma

i.      Modern Yapılaşma ve İzole Yaşama Kültürü

ii.      Yalnızlaşma ve Yabancılaşma

2.      Şehirleşmenin ve Çalışma Hayatının Aileye Etkisi

a.       Evlilik Yaşı

b.       Evlilikte Kadın ve Erkek Rolleri

c.       Annelik

d.       Doğurganlık Düzeyi

e.       Kadının Çalışma Hayatına Katılımı

f.        Aile İçi İletişime Ayrılan Zaman

g.       Çocukların Eğitimi

h.       Bakıcı ve Kreşte Büyüyen Çocuklar

i.         Dijital Oyunlar ve Çocuklara Etkileri

j.         Tatil Alışkanlıkları

3.      Bozulan Aile Yapısının Doğurduğu Sonuçlar

a.       Aile İçi Şiddet

b.       Flört İlişkiler

c.       Boşanmalar

d.       Sokak Çocukları

e.       Madde Bağımlılığı

f.        Psikolojik Bozukluklar

g.       Mahremiyet

h.       Üst Kuşakla Yaşayamama

i.         Kuşak Çatışması

j.         Kopan Akraba İlişkileri ve Komşuluk

k.       Tüketim Alışkanlıkları

l.         Neslin Bozulması

i.      Kürtaj

ii.      Kısırlaştırma

iii.      Sperm Bankası

iv.      Süt Bankası

 

Sonuç Bildirgesi İçin Tıklayınız

Fotoğraflar için tıklayınız