How altus looks like on a tablet

Emperyalizm ve Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu

100. yılı sebebi ile özellikle sıklıkla gündeme getirilen “Ermeni Meselesi” yine üzerine eğildiğimiz çalışmalardan biridir. ESAM olarak meşhur ifadesiyle “Ermeni Tehciri”ni, 100. yılında Osmanlı Devleti ve Türkiye aleyhine emperyalist emeller çerçevesinde yürütülen çalışmalar boyutuyla ele almaya çalışarak uluslararası bir sempozyum gerçekleştirdik.


 

EMPERYALİZM VE ERMENİ MESELESİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

 

18-19 Nisan 2015 – Rixos Grand Ankara Otel

 

PROGRAM AKIŞI

18 Nisan 2015 Cumartesi

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN - Sempozyum Koordinatörü

M. Recai KUTAN – ESAM Genel Başkanı

 

PROTOKOL KONUŞMALARI

Prof. Dr. Metin DOĞAN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Refik TURAN – Türk Tarih Kurumu Başkanı

Cemil ÇİÇEK – TBMM Başkanı

 

AÇILIŞ OTURUMU: ERMENİ MESELESİ’NİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Refik TURAN – Türk Tarih Kurumu Başkanı

E. Bakan Hasan Celal GÜZEL - YTSAM Başkanı

Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV - Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ - Ufuk Üniversitesi

Prof. Dr. Arif ERSOY - ESAM

 

I. OTURUM: OSMANLI’DA BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ

Doç. Dr. Mustafa ALKAN – Gazi Üniversitesi

Osmanlı’da Millet Sistemi

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Osmanlı’da Birlikte Yaşama Kültürü: Maraş’ta Türkler ve Ermeniler

Dr. Hatem CABBARLI - 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü

Ermenilerin Birlikte Yaşama Anlayışı: Erivan Örneği

 

II. OTURUM: TARİHSEL SÜREÇTE ERMENİ MESELESİ -OLAYLAR VE KAVRAMLAR

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ermeni Meselesi’nin Ortaya Çıkışı: Tehcir ve Yüzleşme

Prof. Dr. Ali ARSLAN -İstanbul Üniversitesi

Ermeni Meselesi’nde Ermeni Kilisesi

Doç. Dr. Gaffar M. ÇAKMAKLI -Erciyes Üniversitesi

Ermeni Meselesi’nin Kafkasya Boyutu

Prof. Dr. Nedim İPEK - Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

Ermeni Meselesi’nin Rusya Boyutu

 

19 Nisan 2015 Pazar

 

III. OTURUM: 1915 OLAYLARI

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa ALKAN

Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELİK -Yalova Üniversitesi

Tehcire Giden Süreç ve Tehcir

Prof. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU - Atatürk Üniversitesi

Doğu Anadolu Bölgesinde Ermeni Mezalimi: Erzurum’da Kazı Çalışmaları

Prof. Dr. Yusuf SARINAY - TOBB Üniversitesi

Ermeni Tehciri Sırasında Alınan Tedbirler

Dr. Mevlüt YÜKSEL - Atatürk Üniversitesi

Suriye’de Ermenilere Yönelik İskân Uygulaması

 

IV. OTURUM: ERMENİ MESELESİ’NDE AKTÖRLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Deveci BOZKUŞ -Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Geçmişten Günümüze Ermeni Meselesi ve Diaspora

Doç. Dr. Barış ÖZDAL -Uludağ Üniversitesi

1915 Olayları’na İlişkin Ermeni İddialarının Türkiye - AB İlişiklerine Etkileri

James DICKIE -The University of Glasgow Story

Ermeni Lobileri

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ -İstanbul Üniversitesi

Türkiye Cumhuriyeti'nde İstanbul Ermeni Patrikhanesinin İdari Yapısı ile İlgili Düzenlemeler

 

V. OTURUM: BÖLGESEL BİR SORUN OLARAK ERMENİ MESELESİ: BÜYÜK ERMENİSTAN PROJESİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet KANKAL

Prof. Dr. Kamer KASIM -Abant İzzet Baysal University

Bölgesel Bir Sorun Olarak Ermeni Meselesi: Türkiye-Ermenistan İlişkileri

Alev KILIÇ - AVİM

Bölgesel Bir Sorun Olarak Ermeni Meselesi: Büyük Ermenistan Projesi

Christopher GUNN -Coastal Carolina University

The Eastern Anatolian Project: The Territorial Ambitions of ASALA & the Dashnak Party

Prof. Dr. İbrahim KAYA -İstanbul Üniversitesi

Uluslararası Siyaset Açısından Ermeni Meselesi

 

VI. OTURUM: TÜRKİYE AÇISINDAN TEHDİTLER, TEDBİRLER VE YENİ BİR YOL HARİTASI

Oturum Başkanı: Temel KARAMOLLAOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL -Gazi Üniversitesi

Bir Milli Güvenlik Sorunu Olarak Ermeni Meselesi: Ne Yapılmalı, Neler Yapılmamalı?

Prof. Dr. Sencer İMER -Hacettepe Üniversitesi

Sosyo-Psikolojik Boyut

Dr. Nazim CAFEROV -Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Türkiye - Ermenistan Sınırının Açılmasının Olası Stratejik Sonuçları

Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA -Marmara Üniversitesi

Ermeni Meselesi’nin Uluslararası Hukuk Boyutu

 

KAPANIŞ KONUŞMASI VE SONUÇ BİLDİRGESİ

 M. Recai KUTAN - ESAM Genel Başkanı

 

Kitap için tıklayınız

Sonuç Bildirgesi için tıklayınız

Declaration

Fotoğraflar için tıklayınız

Açılış Konuşması M. Recai KUTAN

Opening Speech M. Recai KUTAN