ETKİNLİKLER

Online YDS-YÖKDİL Hazırlık Kampı

İstişare

İstişare

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] olarak, öneme haiz olan meseleler hakkında maslahat gözetmek, ilmi/fikri teatide ve müdavelede bulunmak, meşveret etmek üzere alanında uzman ve konunun bizatihi ilgilisi olan kişilerin iştirakiyle istişare toplantıları düzenlemekteyiz.

Konferans

Konferans

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] olarak ekonomik, sosyal, siyasal, bilimsel ve benzeri muhtelif alanlarda alanında uzman kişilerce ilmi konferanslar düzenlemekteyiz. Bu minvalde "Çarşamba Konferansları" ve "Türkiye Konferansları" adıyla öne çıkan iki konferans kategorimiz vardır.

Çalıştay

Çalıştay

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] olarak, ülkemizde ve dünyada meydana gelen hadiseleri değerlendirmek ve çözüm yolları bulmak üzere muhtelif meseleler hakkında ilim adamları, siyasi temsilciler ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin iştirakiyle çalıştaylar düzenlemekteyiz.

Sempozyum

Sempozyum

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] olarak, ülkemizde ve dünyada meydana gelen hadiseleri ilmi kriterler ışığında derinlemesine inceleyerek vukufiyetiyle değerlendirmek üzere ilim adamları, siyasi temsilciler ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin iştirakiyle sempozyumlar düzenlemekt