How altus looks like on a tablet

I. Dünya Savaşı'nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

I. Dünya Savaşı tamamen emperyalist bir zihniyetle yürütülmüş ve sonuç itibariyle savaşın bütün yükü İslam Dünyası’nın üzerine yıkılmıştır. İslam coğrafyası paramparça olmuş, etnik ve mezhep kavgalarına ve sömürgeleştirilmeye düçar olmuştur. Başlangıç tarihinden bir asır sonra I. Dünya Savaşı’nı bu boyutuyla ele alarak uluslararası bir sempozyum gerçekleştirdik.


I. DÜNYA SAVAŞI’NIN 100. YILDÖNÜMÜ

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

“Emperyalizm ve İslam Dünyası”

7-9 Kasım 2014 - Retaj Royale İstanbul Hotel

 

PROGRAM AKIŞI

7 Kasım 2014 Cuma

 

AÇILIŞ KONUŞMASI

M. Recai KUTAN - ESAM Genel Başkanı

 

PROTOKOL KONUŞMALARI

Cemil ÇİÇEK - TBMM Başkanı

İsmet YILMAZ - TC Milli Savunma Bakanı

Prof. Dr. Mustafa KAMALAK - Saadet Partisi Genel Başkanı

Mahmut ARSLAN - Hak-İş Genel Başkanı

Günay KAYA - Memur-Sen Genel Başkan Vekili

 

AÇILIŞ OTURUMU: İSLAM DÜNYASI VE EMPERYALİZM

Prof. Dr. Mehmet AYDIN - Devlet Eski Bakanı

Emperyalizmin Bir Boyutu Olarak “Medenileştirme Misyonu”

Prof. Dr. Arif ERSOY - ESAM

100 Yıl Sonra Birinci Dünya Savaşı ve İslam Dünyası: Tarihten Ders Alarak Yeni Bir Dünyanın İnşası

 

8 Kasım 2014 Cumartesi

 

I. OTURUM: OSMANLI'DA BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet AYDIN - Devlet Eski Bakanı

Prof. Dr. Tufan BUZPINAR - YÖK

Filistin Meselesi ve Siyonizm

Mehmet Şükrü GÜZEL

Birinci Dünya Savaşı’nda Savaşan Tarafların Savaş Amaçları

Prof. Dr. Ali Engin OBA -Çağ Üniversitesi

I. Dünya Savaşı’nı Etkileyen Devlet Adamları: Raymond Poincare Örneği

Prof. Dr. Hüseyin Subhi ERDEM -İnönü Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim Fahimi AYDIN -İnönü Üniversitesi

Osmanlı’nın Son Yıllarında Dış Etkilere Karşı Tedbir Politikası: Ahmet Cevdet Paşa Örneği

 

II. OTURUM: I. DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN -Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girişi

Prof. Dr. Ahmet KANKAL -Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN - Gazi Üniversitesi

Sarıkamış Harekâtında İki Kritik Gün: 23-24 Aralık 1914

Prof. Dr. Nedim İPEK - Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

Savaş ve Göç

 

III. OTURUM: I. DÜNYA SAVAŞI VE ULUSLARARASI SİSTEM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan KÖNİ

I. Dünya Savaşı’nda Yabancı İstihbarat

Prof. Dr. Yaşar HACISALİHOĞLU - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Uluslararası Sistem ve I. Dünya Savaşı

Prof. Dr. Sencer İMER - Aksaray Üniversitesi

I. Dünya Savaşı ya da I. Kaynaklar Savaşı

Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN - Ufuk Üniversitesi

I. Dünya Savaşı'nın İslam Dünyası Üstündeki Etkileri

 

IV. OTURUM: I. DÜNYA SAVAŞI VE COĞRAFYALAR

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa ALKAN - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN- Marmara Üniversitesi

I. Dünya Savaşı Sürecinde Araplar

Prof. Dr. Ahmet KAVAS

Emperyalizmin 20. Yüzyılda Ayrıştırıp Birbirinden Uzaklaştırdığı İslam Dünyasının Yeniden Birleşebilme İmkânı: Afrikalı Örneği

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ -Karadeniz Teknik Üniversitesi

I. Dünya Savaşı Ve Balkanlar

Dr. Eldar HASANOV -Sakarya Üniversitesi

Osmanlı Topraklarında Siyonizm      

 

9 Kasım 2014 Pazar

 

V. OTURUM: I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI YENİ PROBLEMLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet KANKAL - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Birol AKGÜN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Modern Orta Doğu’nun Oluşumunda Batının Etkisi

Prof. Dr. Şakir BATMAZ -Erciyes Üniversitesi

I. Dünya Savaşı'ndan Günümüze Ermeni Diasporası

Prof. Dr. Murat ÇEMREK -Selçuk Üniversitesi

Ümmeti Yeniden Keşfetmek: İslam Coğrafyasında Milliyetçiliği Aşarken “Kürt Sorunu”            

 

VI. OTURUM: I. DÜNYA SAVAŞI VE TÜRK DÜNYASI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arif ERSOY - ESAM

Doç. Dr. Alper ALP -Gazi Üniversitesi

I. Dünya Savaşı’nın Kazan Tatarlarına Etkileri

Prof. Dr. Abdulvahap KARA -Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

I. Dünya Savaşı’nda Orta Asya: Başkaldırı, Milli Devlet Arayışı ve İdeolojik Karmaşa

Prof. Dr. Ahat ANDİCAN -İstanbul Üniversitesi

I. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye-Türkistan İlişkileri

Prof. Dr. Alexander KOLESNİKOV -University of Eastern Finland

I. Dünya Savaşı’nda Rusya ve Türkiye: Bir Asırdan Sonra Bakış

 

VII. OTURUM: İSLAM DÜNYASI VE YÖNETİLME SORUNU

Oturum Başkanı: Dr. Bekir Tarık YİĞİT - ESAM

Doç. Dr. Mustafa ALKAN -Gazi Üniversitesi

İslam Dünyası ve Yönetilme (Hilâfet) Sorunu

Prof. Dr. Veli URHAN -Gazi Üniversitesi

İslam Medeniyeti, Ütopyalar ve Farabi: Medine-i Fâzıla’yı Yeniden Aramak

 

VIII. OTURUM: İSLAM DÜNYASI VE MEDENİYET TASAVVURU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN - Ufuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Emin KÖKTAŞ -İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi

Modernleşme, İslâm Dünyasının Modernleşme ile İmtihanı

Doç. Dr. Yasin KURBAN -Atatürk Üniversitesi

Din, Hukuk ve İslam Dünyası

Doç. Dr. Ensar NİŞANCI- Namık Kemal Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Halit Burç AKA- Namık Kemal Üniversitesi

Oryantalizm ve Ortadoğu'yu Anlamak

 

KAPANIŞ KONUŞMASI

M. Recai KUTAN - ESAM Genel Başkanı

 

Kitap için tıklayınız

Fotoğraflar için tıklayınız

Açılış Konuşması M. Recai KUTAN

Kapanış Konuşması M. Recai KUTAN