How altus looks like on a tablet

İç Göç Çalıştayı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Saadet Partisi ve Kent Araştırmaları Enstitüsü paydaşları ile 18 Şubat 2017 Cumartesi günü birçok aydın, akademisyen, bürokrat ve siyasilerin katılımı ile "İç Göç" temalı bir çalıştay gerçekleştirdi.


ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi]Saadet Partisi ve Kent Araştırmaları Enstitüsü paydaşları ile 18 Şubat 2017 Cumartesi günü birçok aydın, akademisyen, bürokrat ve siyasilerin katılımı ile "İç Göç" temalı bir çalıştay gerçekleştirdi.

 

Konu Başlıkları

A. İç Göçün Sebepleri

    1. Ekonomik Kalkınma

    2. Güvenlik ve Terör

    3. Eğitim

    4. Sağlık

    5. Sosyal İmkânların Kısıtlılığı

B. İç Göçün Sonuçları

   1. Kentleşme Sorunları

   2. Ekonomik ve Sosyal Dengesizlikler

   3. Sosyal Altyapı Yetersizliği

   4. Sosyal Ayrışmalar

   5. Toplumsal Değerlerin Erozyonu

   6. Güvenlik Sorunu

C. Çözüm Yolları ve Öneriler

 

Sonuç Bildirgesi İçin Tıklayınız