İstişare

How altus looks like on a tablet

İstişare

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] olarak, öneme haiz olan meseleler hakkında maslahat gözetmek, ilmi/fikri teatide ve müdavelede bulunmak, meşveret etmek üzere alanında uzman ve konunun bizatihi ilgilisi olan kişilerin iştirakiyle istişare toplantıları düzenlemekteyiz.