How altus looks like on a tablet

Milli Eğitim Sempozyumu

Kadim medeniyetimizin yüzyıllardır ilerleyerek gelen ilme, irfana, hikmete ve ahlaka dayalı eğitim ve kültür anlayışı son asırda önemli ölçüde sekteye uğramıştır. Bugünkü Milli Eğitim sistemimiz ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmıştır. Bu minvalde "Türkiye’nin Milli Eğitim Sistemi: Dünü, Bugünü ve Geleceği" ana temasıyla bir sempozyum düzenledik.


MİLLÎ EĞİTİM SEMPOZYUMU

“Türkiye’nin Millî Eğitim Sistemi: Dünü, Bugünü ve Geleceği”

3-4 Mayıs 2014 - Akar International Ankara Hotel

 

PROGRAM AKIŞI

3 Mayıs 2014 Cumartesi

 

AÇIŞ KONUŞMALARI

Tacettin ÇETİNKAYA - Sempozyum Koordinatörü

M. Recai KUTAN - ESAM Genel Başkanı

 

PROTOKOL KONUŞMALARI

Prof. Dr. Nabi AVCI - TC Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. Mustafa KAMALAK - Saadet Partisi Genel Başkanı

Mustafa DESTİCİ - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı

Ahmet GÜNDOĞDU - Memur-Sen Genel Başkanı

 

I. OTURUM: MİLLÎ EĞİTİMİN DÜNYA GÖRÜŞÜ VE MÜFREDATI - I

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ - Ufuk Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail DOĞAN- Ankara Üniversitesi

Türkiye’deki Eğitim Tecrübesinin Eğitim Sosyolojisi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi

Doç. Dr. Mustafa ORÇAN -Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İdeolojiden Pedagojiye Millî Eğitim Müfredatı ve Yeni İmkânlar

Ali YALÇIN -Eğitim-Bir-Sen

Eğitimde Endoktrinasyon ve Türkiye Örneği

 

II. OTURUM: MİLLÎ EĞİTİMİN DÜNYA GÖRÜŞÜ VE MÜFREDATI - II

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali ÇOBAN - ESAM

Prof. Dr. Selahattin TURAN - Osmangazi Üniversitesi

Ahlaki Açıdan Modern Okulun Açmazı Eleştirel Bir Bakış

Doç. Dr. Güray KIRPIK - Gazi Üniversitesi

Müfredatın Meşruiyeti Meselesi

Prof. Dr. Arif ERSOY - ESAM

Beşeri Gelişme ve Eğitim: İmar - İrfan Eksenli Eğitim

 

III. OTURUM: MİLLÎ EĞİTİM VE HAYAT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan BACANLI -Biruni Üniversitesi

Değer Eğitim Modeli Olarak Değer Boyutlandırma Yaklaşımı

Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN

23’e 5 Kala Türkiye’nin Eğitim Sistemi

Cemil KESKİN -Birikim Eğitim Kurumları

Bu Okulda Hayat Var; Adabı Muaşeret Eğitimi

 

4 Mayıs 2014 Pazar

 

IV. OTURUM: ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE İLİŞKİLERİ

Oturum Başkanı: Dr. Bekir Tarık YİĞİT - ESAM

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR -Gazi Üniversitesi

Öğretmen Liderler Yetiştirmek

Dr. Yaşar UĞURLU

Güven/Özgüven Temelinde Öğretmen, Öğrenci, Veli İlişkileri

Mustafa AYDIN - ÖĞDER

Öğretmen Yeterlilikleri: Öğrenci Veli İlişkileri

 

V. OTURUM: METOTLAR, SINAVLAR VE ARAÇ - GEREÇLER

Oturum Başkanı: Mecit DÖNMEZBİLEK - ÖĞDER

Yrd. Doç. Dr. Bekir GÜR

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçişte Yeni Sistemin Değerlendirilmesi

Abdulvahap METE -Anadolu Gençlik Derneği

MEB-AB Gençlik Projeleri: Sorunlar ve Öneriler

 

VI. OTURUM: DİN EĞİTİMİ VE MESLEKİ EĞİTİMİ

Oturum Başkanı: Mustafa KIR - Memur-Sen

Yrd. Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK -Artuklu Üniversitesi

Örtük Sekülerleştirmenin Pedagojisi

Dr. Bayram YALÇIN -Aziziye Eğitim Kurumları

Okul Temelli Mesleki Eğitim

Prof. Dr. Yusuf KAPLAN

Nasıl Bir Eğitim Tasavvuru

 

KAPANIŞ KONUŞMASI

M. Recai KUTAN - ESAM Genel Başkanı

 

Kitap için tıklayınız

Fotoğraflar için tıklayınız

Açılış ve Kapanış Konuşmaları M. Recai KUTAN