How altus looks like on a tablet

Öğrenci ve Gençlik Kuruluşları Kongresi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Öğrenci ve Gençlik Kuruluşları Kongresi "Dünya Gençlik Köprüsü Ortak Geleceğin İnşaası" temasıyla ESAM tarafından yapıldı. 7-9 Ekim 2016 tarihlerinde yapılan kongreye, yurtiçi ve yurtdışından birçok gençlik ve öğrenci kuruluşları temsilcileri ile uluslararası öğrenciler katıldı.


Öğrenci ve Gençlik Kuruluşları Kongresi "Dünya Gençlik Köprüsü Ortak Geleceğin İnşaası" temasıyla ESAM tarafından yapıldı. 7-9 Ekim 2016 tarihlerinde yapılan kongreye, yurtiçi ve yurtdışından birçok gençlik ve öğrenci kuruluşları temsilcileri ile uluslararası öğrenciler katıldı.

15 Temmuz süreciyle birlikte oluşan birlik ve beraberlik havasını pekiştirmek, ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumu yurtiçi ve yurt dışı paydaş kurum kuruluşlarla paylaşmak, özellikle öğrenci ve gençlik çalışması yapan sivil taraflarla öğrenci ve gençlik çalışmaları hakkında istişarelerde bulunmak ve ortak geleceğin inşası için atılacak adımları belirlemek üzere yurtdışından birçok ülkenin yanısıra Türkiye'de bulunan kuruluşlar ve uluslararası öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Bir taraftan kurum temsilcilerinin tanışma ve kaynaşmasına vesile olan kongrede aynı zamanda atölye çalışmaları ile ülkemizin bölgemizin ve öğrenci-gençlik kuruluşlarının sorunları ve çözüm teklifleri ele alındı.

Öğrenci ve Gençlik Hareketlerinin Ortak Geleceğin İnşasında Rolü, Uluslararası Öğrencilerin Temel Sorunları ve Çözüm Teklifleri, Kriz Bölgelerinde Gençlik STK'larının Koordinasyonu ve İnsani Yardım, Türkiye'de Gençlik Hareketleri ve 15 Temmuz Süreci, Gençliğin Yönlendirilmesinde Medya ve İletişim, Gençlik Çalışmalarında Uluslararası Tecrübe Paylaşımı ve İşbirliği başlıklı oturumlarda katılımcılar ülkelerindeki bilgi ve birikimlerini aktarırken Türkiyeden beklentilerini de  ifade ettiler.

Özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra Yurtdışındaki STKlar ve Türkiye Gönüldaşlarının etki havzasında ülkemiz aleyhine oluşturulmaya çalışılan lobi faaliyetlerine karşı hangi tedbirlerin alınacağı ve belli konularda başta ülkemiz diplomatik misyonları olmak üzere ilgili tüm paydaş kurumların daha dikkatli davranmaları gerektiği hususları belirtildi.

 

Fotoğraflar için tıklayın