How altus looks like on a tablet

Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçişte Temel Meselelerimiz

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] 1 Nisan 2017 Cumartesi günü birçok aydın, akademisyen, bürokrat ve siyasilerin katılımı ile "Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçişte Temel Meselelerimiz" temalı bir çalıştay gerçekleştirdi.


ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] 1 Nisan 2017 Cumartesi günü birçok aydın, akademisyen, bürokrat ve siyasilerin katılımı ile "Ortaöğretimden Yüksek Öğretime Geçişte Temel Meselelerimiz" temalı bir çalıştay gerçekleştirdi.

 

 

Konu Başlıkları

A. Ortaöğretim Sistemi

1. Ortaöğretim Eğitim Felsefesi, Kalitesi ve Süreçleri

2. Ortaöğretim Eğitim Sisteminin Yönetsel ve Örgütsel Meseleleri

3.  Ortaöğretimde Akademik ve Mesleki Yönlendirme Yönetimi

4. Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yönetimi

5. Eğitim, Kültür ve İstihdam Dengesi

B. Yükseköğretime Geçiş Sistemi

1. Yükseköğretime Geçiş Sistemleri ve Sınavlar

2. Yükseköğretime Geçişte Fırsat Eşitliği ve Beklentiler

3. Yükseköğretime Geçişte Dershane Faktörü

4. Yükseköğretime Geçişte Aile ve Sosyal Çevre Meseleleri

5. Yükseköğretime Geçişte Sosyal Beceriler ve Toplumsal Uyumluluk

C. Çözüm Yolları ve Öneriler