How altus looks like on a tablet

Sağlık Politikaları Direktörlüğü Atölye Çalışması

Her insanın sağlıklı yaşamaya, sağlığı ile ilgili olarak devletten bakım istemeye, insanca yaşamını sürdürmek için gerekli sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır. Bu nedenle halkın sağlığının korunmasının yanı sıra bireylere sağlık hizmetlerini sağlamak devletin en temel görevlerindendir.


Her insanın sağlıklı yaşamaya, sağlığı ile ilgili olarak devletten bakım istemeye, insanca yaşamını sürdürmek için gerekli sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır. Bu nedenle halkın sağlığının korunmasının yanı sıra bireylere sağlık hizmetlerini sağlamak devletin en temel görevlerindendir.

Sağlık kavramı ilk başlarda ülkelerin politika yapıcıları tarafından hastalık, sakatlık veya ölümle ilişkilendirilen oldukça sığ bir değerlendirme ile ele alınırken günümüzde “yalnızca hastalık ve sakatlığın olmadığı halin değil aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hakkı bireyin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerinden yaşama hakkının en önemli unsurlarından birisidir. Devlet bireylerin sağlık hakkını erişim imkanı kolay olan ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti organizasyonu ile sağlamakla yükümlüdür. Bu organizasyonun sürdürülebilir olmasında doğal olarak sağlık politikalarının yönetilme süreci de oldukça önem arz etmektedir.

Sağlık politikalarının kaynak olarak beslendiği temel disiplin alanlarında Türkiye’de bilimsel çalışmaları bulunan ve alanlarında uzman kişilerce incelenerek değerlendirilmesi ülkemize en uygun sağlık politikasının belirlenmesi ile ilgili araştırmaların geliştirilmesinde ve politika belirleyicilere yön göstermede katkı sağlayacaktır.

Bu kapsamda ESAM çatısı altında sağlık hizmet sunumu, sağlık finansmanı, risk aktarımı, koruyucu sağlık hizmetleri, alternatif tıp, sağlık politikası ve benzeri konularda araştırmaları bulunan, bu konularda akademik  düzeyde çalışma yapan veya uzmanlığı bulunan, düzenli araştırma sistematiği olan ve çalışma toplantılarına düzenli katılım sağlama imkânına sahip araştırmacıların ve uzmanların katılımıyla bir atölye grubu oluşturulmuştur. Atölyemizin temel hedefleri:

Sağlık alanında Türkiye'ye özgü yönetim modelleri geliştirmek,

Sağlık finansmanında daha az maliyetle daha verimli sağlık hizmet sunumun geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaparak önerilerde bulunulması,

Milli kaynakların daha etkin kullanımının sağlandığı, alternatif tıp, tedavi edici sağlık hizmeti ve koruyucu sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirildiği çalışmalar neticesinde sağlık politikamızda ülkemizin önceliklerini değerlendirmesi,

Bu amaçlar doğrultusunda mutat olarak alanında uzman kişilerin davet edilerek görüşlerine başvurulması, görev paylaşımı yapılarak çalışma gruplarının oluşturulması ve neticesinde genel sağlık politikasına yönelik düzenlemeleri içeren sonuç önerilerinin ortaya konması.

Başvuru için lütfen TIKLAYINIZ

Notlar

Katılımcıların ilgili konularda ön araştırmalarını yaparak çalışmalara gelmesi istenmektedir.

Çalışma toplantılarına geçerli bir mazereti olmadan katılım sağlamayanlar çalışma grubundan çıkartılacaktır.

Atölye çalışmaları akademisyen, yüksek lisans ve lisans öğrencileri ile mezunları için tasarlanmıştır.

Toplantılar her ayın son haftasının cumartesi günü Ankara'da  ESAM Genel Merkezinde yapılacaktır.

Atölye çalışmalarına katılım için lütfen başvuru formunu tam olarak doldurunuz.

Atölye çalışmalarına son başvuru tarihi 31 Mart 2019 olup katılımcılar e-posta ile bilgilendirilecektir.

Atölye çalışmalarına dair her türlü sorunuzu  saglikdirektorlugu@esam.org.tr adresine iletebilirsiniz.