How altus looks like on a tablet

Sağlık Politikaları ve Şehir Hastaneleri

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] 8 Nisan 2017 Cumartesi günü birçok aydın, akademisyen, bürokrat ve siyasilerin katılımı ile "Sağlık Politikaları ve Şehir Hastaneleri" temalı bir çalıştay gerçekleştirdi.


“Sağlık Politikaları ve Şehir Hastaneleri Çalıştayı” 8 Nisan 2017 tarihinde ESAM ve Saadet Partisi işbirliği ile alanında uzman araştırmacı, ilim adamı, bürokrat, siyasi temsilci ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin iştirakiylegerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda genel olarak sağlık politikalarını ilgilendiren birçok başlık ele alınırken şehir hastaneleri konusu üzerinde özel olarak durulmuş ve karşılıklı müzakereler neticesinde sonuç bildirisi yayınlanmıştır.

 

Sonuç Bildirgesi İçin Tıklayınız